Galowy Koncert Jubileuszowy w Teatrze Nowym

cze 29, 2011   //   by admin   //   Aktualności  //  No Comments

29 czerwca 2011 o godzinie 19.00 w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi rozpoczął się Galowy Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „Poltex”. Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osobistości ze świata polityki, kultury, nasi przyjaciele, rodziny i zespoły. Koncert rozpoczął się od wręczania nagród dla zespołu, kierownictwa oraz członków zespołu. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Koncert zakończył się podziękowaniami i listami gratulacyjnymi wręczanymi przez naszych gości. Występy okraszone były licznymi brawami i owacjami na stojąco, które były dla nas najwyższym dowodem uznania naszej pięćdziesięcioletniej pracy i działalności kulturalnej.

50 lat temu – jesienią 1961 r. – grupa działaczy społecznych, skupiona wokół ówczesnych Związków Zawodowych oraz Rady Pracowniczej Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego POLTEX w Łodzi, postanowiła reaktywować amatorski zespół ludowy „Łęczyca”, założony w 1948 r. Do prośby załogi przychyliła się Dyrekcja zakładów oraz Ministerstwo Przemysłu Lekkiego i tak powstał Zespół „Marchlewszczacy”, który w 1972 r., przyjął “eksportową” nazwę swoich macierzystych zakładów – “POLTEX”.
W 1990 r. – czasie przemian społeczno-politycznych w Polsce – ZPB POLTEX zostały postawione w stan likwidacji. Na mocy porozumień podpisanych pomiędzy Dyrekcją Zakładu, a Urzędem Miasta Łodzi, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Włókniarzy POLTEX został włączony do Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, w którego strukturach pracuje do dziś. Od 2007 r. działalność Zespołu wspiera Stowarzyszenie
Kulturalne.

W części artystycznej zaprezentowaliśmy:

Część I
Tańce Narodowe

Polonez powitalny
Choreografia: Irena Kik
Adaptacja sceniczna: Dariusz Nawrocki

Karo – forma salonowa mazura
Choreografia: Iwona Brzezińska

Krakowiak
Choreografia: Iwona Brzezińska

Oberek, berek, ciuciubabka – obrazek sceniczny
Choreografia: Dariusz Nawrocki

Część II
Tańce, przyśpiewki i obrzędy Regionu Ziemi Łódzkiej
- Sieradzkie

Chodzony sieradzki
Choreografia: Dariusz Nawrocki

Pożegnanie zimy – „Marzanna”
Choreografia: Dariusz Nawrocki

Powitanie wiosny – „Jabłoneczka”
Idea: Maria Bartniak
Choreografia: Anna Bańkowska, Iwona Brzezińska

Od Sieradza płynie rzeka… – fragment suity sieradzkiej
Choreografia: Dariusz Nawrocki

Część III
Wybrane Regiony południowo-wschodniej Polski

Na len, na konopie – tańce i przyśpiewki Ziemi Lubelskiej
Choreografia: Kazimiera Walczak

Zapusty na Podegrodziu – Region Nowosądecki
Choreografia: Irena Kik
Adaptacja sceniczna: Dariusz Nawrocki

Tańce Ziemi Spiskiej
Choreografia: Iwona Brzezińska, Dariusz Nawrocki, Maria Wnęk
Konsultacja choreograficzno-etnograficzna: Maria Wnęk
Muzyka: Kapela Spiska z Krempach

Muzyka: Janusz Kaźmierczak
oraz Roman Smoczyński, Polska Kapela Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego

Prowadzenie koncertu:
Leszek Bonar

Kierownik artystyczny i organizacyjny, choreograf:
Dariusz Michał Nawrocki

Instruktor tańca, choreograf:
Iwona Brzezińska

Akompaniator:
Dominik Zagajewski

Konsultacja artystyczno-muzyczna:
Andrzej Matula

Współpraca instruktorska:
Katarzyna Makowska, Mariusz Wolski

Współpraca organizacyjno-techniczna:
Beata Majchrzak, Katarzyna Makowska

Przygotowanie kostiumów:
Beata Majchrzak

Scenariusz i reżyseria koncertu:
Dariusz Nawrocki

Konsultacja i przygotowanie materiałów dźwiękowych:
Kamil Bobrukiewicz

Wykonawcy:
Marcel Adamski
Marceli Antosik
Patryk Antosik
Konrad Bąbka
Paweł Bujalski
Weronika Brzezińska
Zuzanna Brzezińska
Weronika Dębska
Konrad Firmanty
Ewa Formas-Perkowska
Jakub Galar
Joanna Janik
Bartosz Janiak
Wiktoria Kamińska
Marta Kędrzyńska
Anna Kaczmarek-Purzycka
Izabela Kozłowska
Marcin Koźba
Leszek Kowalski
Maciej Kowalski
Sylwia Kobacka
Justyna Koziarska
Radosław Klincewicz
Agnieszka Krasuń-Radke
Oliwier Królikowski
Mariusz Kruszewski
Joanna Łodwig
Katarzyna Malicka
Aleksandra Misiuk
Łukasz Miszczak
Barbara Maj-Bujalska
Nawrocki Maciej
Wojciech Nawrocki
Anna Obrębska-Banasiak
Dominika Partyka
Magdalena Piątkiewicz-Sidyk
Paweł Pietruszka
Ewelina Piwnik
Helena Plewka
Natalia Rozpędek
Klaudia Sędecka
Wiktoria Sidyk
Natalia Stala
Patryk Stala
Agnieszka Stopińska-Kowalska
Zuzanna Szymczak
Piotr Rzepkowski
Jakub Tomaszewski
Michał Walczak
Justyna Wiechno
Arkadiusz Witman
Marcelina Wnętkowska-Kornat
Anna Wolska
Mariusz Wolski
Julianna Woźniak

LISTA UHONOROWANYCH

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Włókniarzy POLTEX otrzymał
- odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
- Nagrodę Specjalną od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w uznaniu zasług wszystkich członków Zespołu dla kultury polskiej
- Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego

Uhonorowani zostali także – kierownictwo i tancerze zespołu:

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił następującymi odznaczeniami:
- Brązowy Medal Zasłużony Kulturze ‚Gloria Artis’ otrzymali:
Dariusz Nawrocki – Kierownik artystyczny i choreograf zespołu
Andrzej Matula – Kierownik muzyczny zespołu

- Honorowa Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej:
Iwona Brzezińska – wieloletnia tancerka, instruktor i choreograf zespołu
Izabela Kozłowska – tancerka, wokalistka i instruktor tańca
Mariusz Wolski – tancerz i instruktor tańca

- Dyplomem Honorowym Ministra Kultury
Halina Kostecka – Tancerka i instruktor tańca

2.Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska wyróżniła
- Medalem Honorowym
Dariusza Nawrockiego – Kierownika artystycznego i choreograf zespołu

- Dyplomem Honorowym
Natalię Rozpędek – tancerkę
Justynę Wiechno – tancerkę
Joannę Łodwig – tancerkę
Annę Wolską – tancerkę
Leszka Kowalskiego – tancerza
Macieja Nawrockiego – tancerza
Marcina Koźbę – tancerza

3.Marszałek Województwa Łódzkiego wyróżnił nagrodą specjalną:
Dariusza Nawrockiego – Kierownika artystycznego i choreografa zespołu
Iwonę Brzezińską – tancerkę, instruktora i choreografa zespołu
Mariusza Wolskiego – tancerza i instruktora tańca

4.Wiceprezydent Miasta Łodzi Agnieszka Nowak wyróżniła dyplomami honorowymi oraz upominkami okolicznościowymi:
Dariusza Nawrockiego
Radosława Klincewicza/
Marcelinę Kornat
Agnieszkę Kowalską
Macieja Kowalskiego
Marcina Koźbę
Beatę Majchrzak
Aleksandrę Misiuk
Macieja Nawrockiego
Wojciecha Nawrockiego
Ewę Perkowską
Pawła Pietruszkę
Annę Purzycką
Agnieszkę Radke
Piotra Rzepkowskiego
Magdalenę Sidyk
Jakuba Tomaszewskiego
Karolinę Wieczorek
Dominika Zagajewskiego

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Włókniarzy „POLTEX” otrzymał „Listy Gratulacyjne” od:

Senatora RP – Macieja Grubskiego
Posła na Sejm RP – Sylwestra Pawłowskiego
Ministra Spraw Zagranicznych RP – Radosława Sikorskiego
Przewodniczącej Zarządu głównego Ligi Kobiet Polskich, Posłanki na Sejm IV i V kadencji – Elżbiety Jankowskiej
Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia
Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego – Rady Federacji Zbigniewa Kaniewskiego
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej – Kraków
25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – Dowódca Brygady pł dypl Marka Sokołowskiego
Stowarzyszenia Kombatantów i Weteranów Misji Pokojowych ONZ

Listy Gratulacyjne otrzymaliśmy także od:
Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy” – Ewy Czerwień-Skipały
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Grześ” – Puławy – Krzysztofa Hawryluka
Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk” – Piotra Witaszczyka
Miejskiego Ośrodka Kultury w Turku – Dyrektor Bożeny Cesarz
Muzeum Regionalne Węgorzewo – Justyny Żołnierowicz – Jewuły
Ośrodka Kultury Łódź Górna – Dyrekcji i pracowników
Pałac Młodzieży w Łodzi
Zespołu Folklorystycznego „Ozorkowianie” oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie – Ewy Kruszyńskiej
Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” – Leszek Woszczyński i Dyrekcji Widzewskich Domów Kultury – Jerzego Dyszkiewicza
Zespołu Pieśni i Tańca AWF Wrocław „Kalina” – Aleksandera Sobera
Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” – Katarzyny Polak i Daniela Boczek i Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu – Mirosława Kreta
Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń” oraz Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Dobroniu – Kamili Zastróżnej
Zespołu Pieśni i Tańca „Hamernik” – Nowa Huta – Anny i Kazimierza Lassak
Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach – Barbary Szymajdy
Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej – Bożeny Baranowskiej
Zespołu Pieśni i Tańca „Łódź” – Danuty Ciechańskiej oraz Centrum Kultury Młodych – Krystyny Weintritt
Zespołu Pieśni i Tańca „Płońsk” – Artura Kucińskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Przepiórka” – Hajnówka – Justyny Kalinowskiej
Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” – Kraków – Henryka Wolff-Zdzienickiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia” – Olsztyn – Mariusza Krupińskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” – Elżbiety Kornaszewskiej
Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” – Barbary Kędry oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej – Janusza Izbickiego
Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” – Łódź
Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS Lublin – Lecha Leszczyńskiego
Zakochani w tańcu ludowym – Dorota i Wojciech Grzelakowie z Brudzewa
oraz:
Z Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej”

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.