Historia

Zespół Pieśni i Tańca „POLTEX” powstał w roku 1961  przy jednych z największych w Polsce Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Poltex” w Łodzi. Stąd też pochodzi nazwa zespołu.

Za swoje liczne zasługi dla przemysłu włókienniczego zespół otrzymał w roku 1977 miano Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Pracowników Przemysłu Włókienniczego i pomimo licznych przeciwności losu zachował ten tytuł po dzień dzisiejszy, całkowicie identyfikując się również ze środowiskiem miasta Łodzi.

Od 1990 roku zespół działa pod egidą Bałuckiego Ośrodka Kultury, prowadząc zajęcia w różnych grupach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej.
Patronami finansowymi są: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„POLTEX” zaliczany jest do najlepszych zespołów w kraju, koncertował w Europie, Azji i Afryce (m.in. Anglii, Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, Bułgarii, Węgrzech, Niemczech, Turcji, Rumuni, Syrii, Rosji, Algierii, Tunezji, Maroku, Korei, Słowacji, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Egipcie, Jordanii, Izraelu, Jugosławii; w wielu z nich wielokrotnie).

Tam, gdzie „POLTEX” koncertował, spotykał się zawsze z olbrzymią życzliwością prasy oraz aplauzem publiczności. Wielokrotnie nagrywany przez telewizję różnych państw, posiada w swoim dorobku samodzielne programy nagrane przez TVP i udział w kilku filmach fabularnych.

Zespół prezentuje tańce, pieśni i obrzędy z wielu regionów Polski. Posiada jako jeden z nielicznych w kraju pełnospektaklowe widowisko tematyczne pt. „Pastorałki Polskie”. O profesjonalizmie zespołu stanowi też to, że z równym powodzeniem koncertuje tak w małych, kilkuosobowych składach jak i w programach scenicznych wymagających pełnej ilości tancerzy.