Historia Zespołu

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WŁÓKNIARZY „POLTEX”

1961 – 2017

 

Zespół Pieśni i Tańca „POLTEX” powstał w roku 1961, przy jednych z największych ówcześnie w Polsce Zakładach Przemysłu Bawełnianego „POLTEX” w Łodzi. Stąd też pochodzi nazwa zespołu. Za swoje liczne zasługi dla przemysłu włókienniczego zespół otrzymał w 1977 miano Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego – RZPiTW „POLTEX” i pomimo licznych przeciwności losu zachował ten tytuł po dzień dzisiejszy, całkowicie identyfikując się również ze środowiskiem miasta Łodzi. W latach 1990 – 2016 zespół działał pod egidą Bałuckiego Ośrodka Kultury, prowadząc zajęcia w różnych grupach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej. Patronami finansowymi byli wówczas: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół wspierał także Wydział Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Miarą współpracy zespołu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze swoim miastem jest jego uczestnictwo w wielu oficjalnych delegacjach kulturalnych w ramach współpracy Polski i Łodzi z innymi zaprzyjaźnionymi krajami w Europie i na świecie. Od września 2016 roku Zespół działa w strukturach Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

 „POLTEX” był w latach 1977 – 2006 członkiem Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali Sztuki Ludowej – agendy UNESCO. Od 2015 roku jest Członkiem IOV – Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej – Sekcja Polska.

Zespół „Poltex” zaliczany do najlepszych zespołów w kraju, koncertował w Europie, Azji i Afryce (m.in. w Anglii, Francji, Włoszech, Grecji, Holandii, Belgii, Bułgarii, Węgrzech, Niemczech, Turcji, Jugosławii, Rumunii, Syrii, Rosji, Algierii, Tunezji, KRL-D, Słowacji, Czechach, Izraelu, Jordanii, Maroku, Rosji – Obwód Kaliningradzki, Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji – Płn. Kaukaz: Kabardyno-Bałkaria, Płn. Osetia, Inguszetia; Ukrainie, Białorusi, Watykanie, Andorze, Monaco, Serbii, Bośni-Hercegowinie, Macedonii, Kosowie ( w wielu z nich wielokrotnie).

Zespół może się poszczycić szczególnym rodzajem działalności, jaką jest współpraca z Wojskiem Polskim – 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi, Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi, Akademią Obrony Narodowej, Jednostką Wojskowoą GROM oraz Departamentami Ministerstwa Obrony Narodowej: Wojskowych Spraw Zagranicznych, Generalnym Zarządem Operacyjnym – czego efektem były też „misje artystyczne” zespołu w Polskich Kontyngentach Wojskowych działających w ramach sił ONZ i NATO w Bośni i Hercegowinie, Izraelu, Korei, Syrii, Kosowie oraz w bazie logistycznej SFOR na Węgrzech. Podsumowaniem tej współpracy było wyróżnienie „POLTEXU” przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim” w 2001 roku, przyjęciem Patronatu Honorowego przez Ministra Obrony Narodowej z okazji 50 lecia zespołu w 2011r., wyróżnieniem przez Szefa WSzW w Łodzi Medalem Okolicznościowym. Zespół działa bardzo aktywnie na niwie środowiska stowarzyszeń kombatanckich ze szczególnym podkreśleniem współpracy ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi oraz Stowarzyszeniem Dzieci Wojny.

W latach 1994 – 2003 zespół ściśle współpracował z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi, a w szczególności z Zakładem Karnym Nr 1 oraz Rejonowym Aresztem Śledczym, gdzie dawał liczne, okazjonalne koncerty dla osadzonych, pracowników i ich rodzin – także na forum współpracy międzynarodowej.

„POLTEX” znany jest także ze współpracy ze szkołami łódzkimi i środowiskiem nauczycielskim. Między innymi Zarządem Wojewódzkim ZNP, Gimnazjum Nr 22, Zespołem Szkół Nr 5, Szkołą Podstawową Nr 54, Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz placówkami szkolno-wychowawczymi i specjalnymi – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nowa Zorza”. Jest także częstym uczestnikiem koncertów charytatywnych organizowanych przez PCK i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Nie obca „Poltexowi” jest także współpraca ze środowiskiem sportu amatorskiego i wyczynowego. Zespół w całej swojej historii wielokrotnie uświetniał swoimi prezentacjami zawody sportowe w różnych dyscyplinach m.in. zapasach, piłce nożnej, lekkiej atletyce, piłce siatkowej na forum Łodzi, Województwa, Polskich oraz podczas zawodów międzynarodowych, czego przykładami mogą być Mistrzostwa Polski w Zapasach w Stylu Wolnym 1984 roku w Łodzi, wielokrotny udział w Święcie Olimpijczyka, Gala otwarcia i zamknięcia Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet w 2009 roku w Łodzi. Ciekawostką godną odnotowania jest udział „POLTEXU” w uroczystościach otwarcia w 1997r Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej w Kairze – Egipt.

Zespół Pieśni i Tańca „POLTEX” jest posiadaczem licznych, cennych wyróżnień, dyplomów i nagród, także Ministra Kultury i Sztuki oraz laureatem wielu konkursów krajowych i festiwali międzynarodowych, z których najważniejsze to:

1968 – I nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Związków Zawodowych, Warszawa

1968 – tytuł Laureata Międzynarodowego sztuki Ludowej, Burgas, Bułgaria

1969 – I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Brumsum, Holandia

1974 – Złoty Medal Festiwalu Twórczości Robotniczej Erfurt, Niemcy

1975 – Złoty Medal świtowego Festiwalu Folklorystycznego Nicea, Francja

1976 – Złote Skrzydło Ikara i tytuł laureata VI Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych – Mielec

1979 – Medal Honorowy Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i Tańca Kartagina, Tunezja

1983 – Nagroda Publiczności, nagroda za ogólne wrażenia artystyczne, nagroda za muzykę, choreografię, kostiumu – IX Międzynarodowy Związkowy Festiwal twórców Narodowych – Szeged, Węgry

1986 – Nagroda Honorowa 51 Światowego Festiwalu Cote d`Azur, Nicea, Francja

1989 – Nagroda Główna VII Wiosennego Festiwalu Przyjaźni Phenianie, KRLD

1991  – Nagroda Ministra Kultury Syrii dla najlepszego zespołu XI Międzynarodowego festiwalu Sztuki Ludowej w Bosra

1992  – Nagroda Miasta Bergamo

1994  – II Nagroda Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego Złota Rybka Tulcea, Rumunia

1994 – Pierwsza nagroda Przeglądu Scena Szkolna – Konfrontacje – Łódź

1994 – Tytuł laureata i główna nagroda Międzynarodowych Festiwali Folklorystycznych „Zorza Kaukazu”- Północna Osetia oraz „Tańce pod Elbrusem” – Kabardynobałkaria- Rosja

1995 – 2000 ZPiT „POLTEX” Laureat Ogólnopolskich Spotkań Tańca Ludowego w kategorii zespołów dorosłych i dziecięcych, Płock

1995 – Pierwsza nagroda Przeglądu Scena Szkolna – Konfrontacje – Łódź

1996 – Brązowa Jodła XXIII Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce

1996 – Nagroda Głowna „Laur Starzecha”- Międzywojewódzkie Konfrontacje Zespołów Pieśni i Tańca – Starachowice

1997 – II nagroda VIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych XXXIV Tydzień Kultury Beskidzkiej – Żywiec

1997 – I nagroda „Złota Wolborska Krajka” Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego –Wolbórz

1998 – Nagroda Publiczności , nagroda organizatorów- Międzynarodowe Spotkania Z Folklorem INTERFOLK- Kołobrzeg

2000 – Nagroda Uniwersytetu w Haifie, Izrael

2001 – Druga nagroda Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Kalinowe lato nad Dnieprem”, Komsomolsk – Ukraina

2004 – Nagroda Miasta Calvello – Włochy

2004 – Nagroda główna Ogólnopolskiego Konkursu Tańca „Wirujący krąg”- Ostrów Mazowiecka

2004 – Pierwsza nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Tanecznego „O laur Rzecha” – Rzeszów

2005 – Nagroda główna Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych, „Przytup”, – Płońsk

2006 – Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca i Pieśni Patriotycznej, Warka

2006 – Nagroda główna Ogólnopolskiego Konkursu Tańca „Wirujący krąg”- Ostrów Mazowiecka

2006 – Nagroda główna Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych, „Przytup”, – Płońsk

2008 – Nagroda główna Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych, „Przytup”, – Płońsk

2009 – Nagroda główna Ogólnopolskiego Konkursu Tańca „Wirujący krąg”- Ostrów Mazowiecka

2010 – Nagroda Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Podlaska Oktawa Kultur” – Białystok

2011 – II Nagroda Grupa Dziecięca, III Nagroda Grupa Dorosła XXIV Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych Im. Jana Derlety w Szydłowcu

2012 – II Nagroda XXIV Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych Im. Jana Derlety w Szydłowcu

2013 – „Brązowa Łódka” III Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych „Folkowe Inspiracje” – Łódź

2014 – Laureat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Bałkańskiego „”RAZIGRANO ORO” – Ohrid – Macedonia

2015 – Wyróżnienie w kategorii Choreografia I Przegląd „Rzeczyckie Spotkania z Folklorem”

2016 – Laureat Festiwalu „Rosa Vetrov” – Charente-Maritime – Francja

2016 – Dyplom Honorowy IV Festiwalu Sztuki Choreograficznej „ Les Arabesques D`Ete” – Francja

2016 – Dyplom Laureata I Stopnia w Międzynarodowym Projekcie Kulturalnym „BYFEST” – Mińsk – Białoruś

W dorobku zespołu znajdują się również liczne podziękowania i wyrazy uznania z ambasad i placówek dyplomatycznych RP, między innymi: Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Jordanii, Syrii, Maroka.

W ciągu swojej 55 letniej działalności Zespół Pieśni i Tańca „POLTEX został uhonorowany następującymi wyróżnieniami:

1977 – Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego

1977 – Akt nadania miana Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego

1978 – Odznaka Honorowa Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Lekkiego

1979 – Honorowa Odznaka Miasta Łodzi

1982 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki z okazji Jubileuszu 20 lecia ZPiT „POLTEX”

1986 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki z okazji Jubileuszu 25 lecia ZPiT „POLTEX”

1991 – Dyplom Uznania Dowódcy PKW Undof Wzgórza Golan – Syria

1996 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki z okazji Jubileuszu 35 lecia ZPiT „POLTEX”

1998 – Dyplom Uznania Dowódcy PKW SFOR – Bośnia i Hercegowina

2000 –Dyplom Uznania Dowódcy PKW Undof Wzgórza Golan – Izrael

2001 – Medal Wojewody Łódzkiego z okazji 40 lecia ZPiT „POLTEX”

2001 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 40 lecia ZPiT „POLTEX”

2001 – Medal za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim – Minister Obrony Narodowej

2001 – Dyplom Honorowy za Zasługi dla Służb Penitencjarnych – Dyrektor Naczelny Rejonowego Aresztu Śledczego

2005 – Honorowa Odznaka Zasłużonego Działacza Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lekkiego

2005 – Dyplom Uznania z Okazji 100 lecia Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lekkiego

2011 – Medal Wojewody Łódzkiego z okazji 50 lecia ZPiT „POLTEX”

2011 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 50 lecia ZPiT „POLTEX”

2011 – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z okazji 50 lecia ZPiT „POLTEX”

2012 – Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Dzieci Wojny

2013 – Medal Pamiątkowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

2014 – Dyplom Uznania Dowódcy PKW KFOR – Kosowo

Zespół posiada prawo do użytkowania loga Miasta Łodzi nadane mu z okazji Jubileuszu 35 lecia przez Prezydenta Miasta Łodzi w 1996 roku.

 Tam gdzie „POLTEX” koncertował, spotykał się zawsze z olbrzymią życzliwością mediów, prasy, publiczności. Wielokrotnie nagrywany przez telewizję różnych państw, posiada w swoim dorobku samodzielne programy nagrane przez TVP (także w TVP3 Łódź) i udział w kilku filmach fabularnych. „POLTEX” prezentuje tańce, pieśni i obrzędy z wielu regionów Polski. Posiada, jako jeden z nielicznych w kraju pełnospektaklowe widowisko tematyczne pt. „Pastorałki Polskie”. Jest także prekursorem w dziedzinie propagowania Polskich Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej. Pary „POLTEXU” zaliczają się do ścisłej czołówki kraju we wszystkich kategoriach mistrzowskich włącznie. O profesjonalizmie zespołu stanowi też to, że z równym powodzeniem koncertuje tak w małych, kilkuosobowych składach jak i w programach scenicznych wymagających pełnej ilości tancerzy. Zmiana strojów w każdym tańcu oraz dramaturgia układów scenicznych utrzymująca właściwe tempo widowiska, bogactwo strojów, rekwizytów i muzyki powoduje, że wszystkie spektakle zespołu utrzymane są na najwyższym poziomie i stają się wydarzeniem szczególnym dla każdego widza.

                                                                                                                              Kierownik RZPiTW

                                                                                                                             Dariusz Nawrocki