W historii zespołu

2012 – 2017

Kierownik Artystyczny, Choreograf – Dariusz Nawrocki
Instruktor tańca, choreograf – Iwona Brzezińska
Instruktor tańca (społeczny) – Katarzyna Makowska
Pedagog śpiewu – Dorota Rollova (od 2016)
Opieka nad garderobą – Beata Jędrzejczak

2002 – 2011

Kierownik Artystyczny, Choreograf – Dariusz Nawrocki
Kierownik Muzyczny – Grzegorz Jędrzejczak (do 2003)
Kierownik Muzyczny, Akompaniator – Andrzej Matula (od 2003 do 2008)
Akompaniator – Dominik Zagajewski (od 2008 do 2011)
Instruktorzy Tańca Grupy „Mały Poltex” – Izabela Kozłowska, Joanna Kwapisz, Mariusz Wolski
Choreograf Grupy Reprezentacyjnej – Iwona Brzezińska
Opieka nad garderobą (okazjonalnie) – Beata Jędrzejczak

1991 – 2001

Kierownik Artystyczny – Daniela Nawrocka (do 1997)
Kierownik Artystyczny – Dariusz Nawrocki (od 1997)
Kierownik Muzyczny, Kierownik Kapeli, Repetytor Śpiewu – Janusz Kaźmierczak (do 1996)
Kierownik Kapeli, Repetytor Śpiewu – Grzegorz Jędrzejczak (od 1996)
Akompaniator – Andrzej Matula
Choreograf – Daniela Nawrocka
Choreograf – Dariusz Nawrocki
Instruktorzy Tańca Grupy „Mały Poltex” – Anna Bańkowska, Anna Banasiak, Izabela Kozłowska
Garderoba – Pomoc techniczna – Katarzyna Głowacka, Beata Jędrzejczak, Jacek Mielczarek, Grzegorz Gontarek
Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury – Marianna Krynicka (do 2003)

1981 – 1990

Kierownik Artystyczny, Choreograf – Irena Kik
Kierownik Muzyczny, Kierownik Kapeli, Repetytor Śpiewu – Janusz Kaźmierczak
Akompaniator – Wiesław Bogdański
Akompaniator – Włodzimierz Nowak
Instruktorzy tańca Grupy „Mały Poltex” – Halina Białecka, Anna Bańkowska
Pedagog Baletu – Zygmunt Galoch
Opiekun Zespołu – Dariusz Nawrocki
Garderobiane – Krystyna Chalczyńska, Anna Iwańska
Kierownik Zakładowego Domu Kultury – Mirosław Tamborski

1971 – 1981

Kierownik Artystyczny, Choreograf – Irena Kik
Kierownik Muzyczny, Akompaniator – Janusz Kaźmierczak
Kierownik Muzyczny, Kierownik Kapeli, Repetytor Śpiewu – Janusz Kaźmierczak
Akompaniator – Wiesław Bogdański
Choreograf Grupy „Mały Poltex” – Maria Bartniak (od 1975)
Pedagog Baletu – Włodzimierz Traczewski
Opiekun Zespołu – Jadwiga Kwaśniak, Jan Janicki
Garderobiane – Teresa Piechota, Danuta Pawelczyk
Pomoc techniczna – Jakub Pietrzak
Dyrektor Zakładowego Domu Kultury – Halina Pabian

1961 – 1971

Kierownik Artystyczny, Choreograf – Stefan Dowgird
Kierownik Muzyczny, Akompaniator – Wacław Sztatler (do 1968)
Kierownik Muzyczny, Akompaniator – Janusz Kaźmierczak (od 1968)